Privacy statement

Integriteit staat bij Strict & Personal hoog in het vaandel. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook in alle gevallen zeer zorgvuldig omgegaan. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de binnen onze organisatie overeengekomen gedragscode. Strict & Personal heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om eventueel misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.