Uw startpunt voor een goede administratie en bedrijfsvoering

Voor starters, doorstarters en ervaren ondernemers

Uw (bedrijfs)administratie vormt het financiële hart van uw organisatie. Welke rechtsvorm uw bedrijf ook heeft of krijgt. Het is de basis voor de verplichte jaarrekeningen en fiscale aangiften. En het is hét uitgangspunt om te starten of naar de toekomst te kijken. Strict & Personal neemt uw financiële en fiscale zaken uit handen. Zo krijgt u eenvoudig, maar volledig inzicht in uw financiële situatie. En hebt u uw handen vrij voor dat waar u goed in bent.

Begeleiding starters
Het starten van een bedrijf is meer dan het bedenken van een leuke bedrijfsnaam en het uitvoeren van uw passie. Een groot aantal vragen en acties is van belang voor succes. Strict & Personal helpt u niet alleen op weg bij het vinden van de juiste rechtsvorm en het aanmelden bij het Handelsregister en de belastingdienst. Wij helpen u uw administratie opzetten en helpen u op weg bij het beantwoorden van vragen als:

- Hebt u overzicht op de kosten en baten?
- Hebt u een duidelijk concurrentiebeeld?
- Wat zijn precies uw doelstellingen?

Hebt u financiering van de bank nodig? Wij helpen u bij het opstellen van een ondernemingsplan. Kortom, we bereiden u voor op de financiële en fiscale praktijk van een eigen bedrijf. Nu en in de toekomst.
Oprichten BV
Vraagt u zich af of u uw eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma beter kunt omzetten in een BV? Strict & Personal adviseert u hier graag over, rekening houdend met uw persoonlijke wensen, omstandigheden en fiscale positie.
Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging – of het nu binnen of buiten familiekring is – heeft juridische, fiscale, financiële en bedrijfseconomische aspecten, zoals:

- de waardebepaling van uw onderneming
- overeenkomsten van koop en levering
- inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, overdrachts-, en eventueel schenk- en erfbelasting
- specifieke fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging
- juiste structuur en rechtsvorm
- financiering en belegging
- onderhandelingen

Strict & Personal adviseert, begeleidt en verzorgt het gehele traject van bedrijfsopvolging. Bent u in de fase van contractvorming en –uitvoering? We kunnen optreden als initiator en als coördinator van externe partijen als makelaars, advocaten en notarissen.
Bedrijfsoverdracht
Geen onderwerp waar iedere ondernemer zich dagelijks mee bezighoudt. Toch is dat wel verstandig. Immers, normaal gesproken krijgt nagenoeg iedere ondernemer hiermee te maken. In dit soort trajecten spelen meerdere belastingsoorten een rol. Een interessante uitdaging – onder andere vanwege fiscale, financiële en juridische aspecten en óók de menselijke aspecten – die wij graag oppakken samen met u. We geven u graag advies over de consequenties van een bedrijfsoverdracht en staan u bij tijdens het gehele traject.
Begrotingen en prognoses
Hebt u in kaart wat de financiële gevolgen van de dagelijkse beslissingen binnen uw bedrijf zijn? Weet u hoe u een transparante begroting opstelt? Met inzicht in de reële kosten en waar uw bedrijfsvoering verbeterd kan worden? We helpen u met het opstellen van diverse begrotingen en houden samen met u een duidelijk inzicht in uw cijfers. Toegespitst op uw situatie. En met het samenstellen van een juiste bedrijfsprognose geeft Strict & Personal u een duidelijk beeld in de investeringen die u doet in uw bedrijf. Al uw kosten en baten overzichtelijk op een rij, met een onafhankelijk, persoonlijk en professioneel advies. Op korte termijn én in de toekomst. U kunt bij ons terecht voor meerjarenbegrotingen, liquiditeitsbegrotingen en balansbegrotingen. Zo weet u exact waarin uw bedrijf kan groeien, welke investeringen u moet doen om verder te groeien, en ook hoe het straks met uw pensioen zit.
Herstructurering
Wilt u meer rendement? Of bent u vanwege uw liquiditeitspositie genoodzaakt kritisch naar uw bedrijfsstructuur te kijken? Nagenoeg iedere ondernemer kent zwaar weer. Dat kan de liquiditeit en solvabiliteit van uw bedrijf flink onder druk zetten. Hebt u advies of hulp nodig? Strict & Personal heeft ervaring in het begeleiden van bedrijven in moeilijkheden, herstructureringen en reorganisaties. Door tijdig deskundige begeleiding te zoeken kunt u een hoop ellende voorkomen én veel verbeteren.
Financieringsaanvraag
Hebt u financiering nodig bij het opstarten of uitbreiden van uw bedrijf? Het zoeken en vinden van de juiste financiering is niet altijd eenvoudig. Bovendien is het noodzakelijk tevoren uw kansen te kunnen inschatten. Hiervoor hebt u een goed ondernemersplan nodig, en een plan waarin de kansen en bedreigingen voor uw bedrijf duidelijk zijn uitgewerkt. Hiermee is het risico voor de bank of geldverstrekker direct overzichtelijk. We helpen u graag met het opstellen en schrijven van deze plannen. Resultaat: een duidelijke strategie met de haalbaarheid, risico’s en rendement van uw plannen.
Waardebepaling onderneming
Wat is uw bedrijf waard? Welke factoren hebben hier invloed op? En wat kost de aanschaf van een andere onderneming? Waar moet u in aan- en verkooptrajecten op letten? Dit zijn moeilijke, maar belangrijke en bepalende vraagstukken bij bijvoorbeeld een overname of fusie. U wilt natuurlijk geen kat in de zak kopen, en uw eigen bedrijf moet ook voldoende opleveren. Om de waarde van uw bedrijf optimaal inzichtelijk te maken combineert Strict & Personal meerdere methodieken. Samen met u kijken we naar de toekomstprognose van uw bedrijf, inclusief meerdere scenario's. De resultaten van de waarderingsanalyse worden in een waarderingsrapport beschreven.