Disclaimer

De informatie op onze websites, nieuwsbrieven en mailings is met zorg samengesteld. De kracht achter onze organisatie en onze advisering zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op onze uitingen informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Strict & Personal dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Strict & Personal is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van enigerlei actie die wordt ondernomen op basis van deze site. Strict & Personal aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Strict & Personal is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van aangeboden informatie en/of materiaal op een van onze websites, nieuwsbrieven of mailings.