Geen cent teveel

Weten wat u kunt doen

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, successie- en schenkbelasting ? We zorgen ervoor dat u niet teveel belasting betaalt en adviseren u welke actie u daarvoor moet nemen. We verzorgen uw aangifte en het belastingadvies voorafgaand aan welke belastingaangifte dan ook. We werken aan taxplanning, herstructurering en bedrijfsopvolging, financiële en successieplanning, en immigratie en emigratie.

Weten wat u kunt uitbesteden aan Strict & Personal ? Klik op de verschillende diensten voor meer uitleg.

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers
Na uw goedkeuring van de jaarrekening volgt de aangifte inkomstenbelasting. Dit is noodzakelijk voor de belastingdienst om inzicht te krijgen in de balans en de winst- en verliesrekening van uw organisatie. Op basis van het resultaat uit onderneming moet u rekening houden met diverse fiscale correcties. Die kunnen namelijk invloed hebben op het fiscale resultaat. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting, aangevuld met eventueel noodzakelijke informatie voor de belastingdienst.
Aangifte vennootschapsbelasting
Continu veranderende wet- en regelgeving rondom belastingen maken het er voor u niet makkelijker op. En een onjuiste belastingaangifte kan uw bedrijf veel geld kosten. In aanvulling op het verwerken van uw administratie en het opstellen van uw jaarrekening, kunnen wij ook uw aangifte vennootschapsbelasting verzorgen. Zo blijft geen belastingvoordeel onbenut. Hebt u uitstel nodig? Ook dat is – indien mogelijk – zo geregeld.
Aangifte dividendbelasting
Hebt u als aandeelhouder(s) van een BV besloten over te gaan tot uitkering van dividend? U bent dan wettelijk verplicht binnen een maand na uitkering aangifte dividendbelasting te doen. Wij helpen u graag bij het verzorgen en doen van deze aangifte, evenals het in de gaten houden van de wettelijke deadlines. Zo voorkomt u eenvoudig een eventuele boete.
Omzetbelasting
Verzorgt u zelf uw aangifte omzetbelasting? In de meeste gevallen is dat geen enkel probleem. Echter, in een aantal branches en aandachtsgebieden loont het de moeite om de finesses van de btw te achterhalen. Dit kan u behoorlijke voordelen opleveren. Of u nu geïnformeerd wilt worden over actuele ontwikkelingen over btw en overdrachtsbelasting, btw-checks wilt laten uitvoeren, of bezwaar- en beroepprocedures wilt voeren, Strict & Personal staat u graag bij. Zowel nationale als internationale bedrijven kunnen bij ons terecht voor hulp bij het indienen van btw-aangiften en intrastaataangiften in de breedste zin van het woord.
Overdrachtsbelasting / btw
Bent u juridisch eigenaar van (rechten op) onroerende zaken of van aandelen in onroerende zaaklichamen, dan kunt u te maken krijgen met overdrachtsbelasting. Dit is onder andere het geval als u een huis of bedrijfspand koopt of een BV met voornamelijk onroerend goed. Vaak zijn er aparte regels en uitzonderingen, met name als de overdrachtsbelasting samen valt met de btw. Samen met de notaris kan Strict & Personal u hierover met raad en daad bijstaan.
Successierecht (particulieren)
Bent u erfgenaam na een overlijden? Belastingzaken rond een erfenis zijn vaak behoorlijk ingewikkeld. Het is dan ook goed advies in te winnen over de ins en outs van successierecht. De hoogte van het successierecht en eventuele vrijstellingen zijn mede afhankelijk van de hoogte van de erfenis (verkrijging) en de (familie)band met de overledene. De notaris kan u op weg helpen, Strict & Personal kan u alles uit handen nemen als u dat wilt. Wij kunnen ook uitstel vragen voor het doen van de aangifte. Die moet binnen acht maanden na overlijden worden gedaan door de verkrijgers van de nalatenschap.
Recht van schenking (particulieren)
Wilt u uw kinderen een gedeelte van uw vermogen schenken? Of hebt u een schenking ontvangen? De kans is groot dat er over de schenking aangifte gedaan moet worden voor het successierecht. Het doen van een successieaangifte is voor ons geen enkel probleem. Vraag voordat u de schenking doet al advies aan ons over de fiscaal meest gunstige manier van schenken. Wij adviseren u over en maken – indien gewenst – een toekomstplan hoe u uw vermogen al bij leven kunt laten overgaan naar uw erfgenamen. Dat kan betekenen dat zij bij uw overlijden zo weinig mogelijk successie hoeven af te dragen aan de belastingdienst.